Văn bản pháp luật - Tài liệu

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng.
Đã được thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2007

Xem chi tiết...

 
Luật Dạy nghề. Đã được thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2007
 
 
Nghị định 81/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Xuất khẩu lao động. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động về Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
 
Nghị định 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
 

Quyết định số 05/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về quy định mức phí môi giới xuất khẩu lao động tại một số thị trường.
 
 
Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT- BLDTBXH-BTC quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 
Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT- BLDTBXH-BTC quy định cụ thể về việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 
 
 
Nghị định 126/ND-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN XNK HÀNG HOÁ
 
VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHẦN HOÁ


 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT
Trụ sở chính: 473 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: (844) 3854-5468/67/66/65/69/70 * Fax: (844) 3854-5471
Email:
ims@fpt.vn :: Website: www.ims-jsc.com
© Copyright 2016 VienamOnline.vn. All rights reserved