I. Giấy phét hoạt động của Doanh nghiệp mới nhất:

 

 

4. Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 1183/LĐTBH-GP ngày 16/04/2020, cấp đổi ngày 28/10/2021

II. Giấy phép hoạt động của Doanh nghiệp qua các thời kỳ:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103005013 ngày 2/12/2004 (đăng ký thay đổi lần 2: ngày 10/04/2009).

2. Giấy chứng nhận đăng ký thuế ngày 24/12/2004. Mã số thuế: 0100107324

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia Lao động và Kỹ thuật tại TP.HCM số 4113017521 ngày 07/03/2005 (đăng ký thay đổi lần 1: ngày 22/06/2009).

4. Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 207/LĐTBH-GP ngày 16/10/2009 (kèm theo bản dịch công chức tiếng anh và tiếng nhật)

Bản dịch Công chứng Tiếng Anh

Bản dịch Tiếng Nhật

 

Quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo Nhân lực Quốc tế